Bilder fra kabareten 2012

I storm og solskinn

Fotograf: Bård Høisen Lohn